AUTOŠKOLA A ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Telefon: (+420 ) 321 697 274
E-mail: autoskola@csadpolkost.cz
Pracovní doba: dle požadavků zákazníka

V naší autoškole nabízíme výuku a výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B, C, D, BE, CE a T. Dále nabízíme kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění a přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu. Výuka probíhá přímo v Kostelci nad Černými lesy v areálu firmy ČSAD POLKOST, spol. s r. o.

V areálu společnosti máme k dispozici i školicí středisko pro zájemce o profesní průkaz způsobilosti řidiče a držitele profesních průkazů.

Informace pro zájemce o řidičský průkaz

Skupina „B“

Motorová vozidla do nejvyšší povolené hmotnosti 3500 kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Pokud je připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, nesmí nejvyšší povolená hmotnost celé soupravy překročit 3500 kg.

Podmínky:

 • věk 17 let (pokud Vám nebylo ještě 18 let, musí být žádost podepsána i zákonným zástupcem)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)
Skupina „B+E“

Jízdní soupravy složené z vozidel skupiny „B“ a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg.

Podmínky:

 • věk 18 let (pokud Vám nebylo ještě 18 let, musí být žádost podepsána i zákonným zástupcem)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)
 • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“
Skupina “C”

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky:

 • věk 21 let (v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu „C“ již od 18 let)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)
 • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“
Skupina “C+E”

Jízdní soupravy složené z vozidel skupiny „C“ a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 750 kg.

Podmínky:

 • věk 21 let (v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu „C+E“ již od 18 let)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)
 • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „C“
Skupina “D”

Motorová vozidla určená pro přepravu více jak 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky:

 • věk 24 let (v kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu „D“ již od 21 let)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)
 • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“
Skupina “T”

Traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Podmínky:

 • věk 17 let (pokud Vám nebylo ještě 18 let, musí být žádost podepsána i zákonným zástupcem)
 • trvalé nebo přechodné bydliště na území ČR
 • bez zákazu řízení motorových vozidel
 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (max 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře)

Informace pro zájemce o profesní průkaz způsobilosti řidiče

Povinnost vlastnit profesní průkaz se vztahuje na každého řidiče z povolání, který řídí vozidla spadající do skupin C, CE, D a DE. Týká se to výhradně řidičů, kteří řízení vozidel nad 3,5 tuny vykonávají jako svou hlavní činnost a je tak uskutečňováno po veřejné komunikaci.

V našem školicím středisku můžete projít všemi druhy školení, které se k profesnímu průkazu řidiče váží. Jedná se v první řadě o vstupní školení v rozsahu 140 či 280 hodin, dále navazujícího rozšiřovací školení v rozsahu 45 hodin, obnovovací školení v rozsahu 35 hodin (pro ty, kterým již vypršela platnost průkazu), nebo pravidelné školení v rozsahu 7 hodin ročně.

Informace pro zájemce o kondiční jízdy

Naše autoškola nabízí kondiční jízdy nejen s osobním automobilem, ale i s dalšími vozidly v rámci ostatních vyučovaných skupin řidičského oprávnění.

Na rozdíl od klasických hodin v autoškole, kde výuka a výcvik probíhá podle dané učební osnovy, lze kondiční jízdy zcela přizpůsobit Vašim požadavkům a je možné se zaměřit přímo na úkony, které potřebujete procvičit.

Informace pro zájemce o vrácení řidičského průkazu

Při přezkoušení k vrácení řidičského průkazu musíte vykonat zkoušku z pravidel silničního provozu, z praktické jízdy a u skupin C, C+E, D, D+E i z praktické údržby.

Zkoušku můžete vykonat až po vypršení trestu.

Co budete potřebovat:

 • vyplněná žádost o řidičské oprávnění – pro přihlášení ke zkouškám
 • vyplněný a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti – max. 3 měsíce starý, potvrzený od praktického lékaře
 • výpis z karty řidiče – získaný na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle Vašeho bydliště (NELZE použít výpis získaný ze systému CzechPoint např. na Poště)
 • dopravně psychologické vyšetření – nutné až k vlastnímu vrácení řidičského průkazu, ne k přezkoušení (u psychotestů se musíte prokázat posudkem o zdravotní způsobilosti, který v den konání psychologického vyšetření nesmí být starší než 1 měsíc; dopravně psychologické vyšetření je platné 1 měsíc)